7 grzechów głównych osób pełnosprawnych

Rodzaj / forma wydarzenia

WIECZÓR POEZJI POŁĄCZONY Z WYSTAWĄ FOTOGRAFII

Projekt „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych” dotyczy szeroko pojętej dostępności i otwiera poezję dla szerokiego grona odbiorców (w tym osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących).

Uroczysta premiera projektu połączona z wystawą fotografii i promocją tomiku wierszy odbędzie się 7 marca w Centrum Organizacji Pozarządowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Paula Klama – młoda architektka, poetka, wolontariuszka Fundacji Podaj Dalej i miłośniczka rolek napisała serię wierszy dostępnych dla wszystkich: „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych”. Każdy wiersz zostanie opatrzony fotografią wykonaną przez Marikę Sypniewską – architektkę, fotografkę i wolontariuszkę Fundacji Podaj Dalej.

Wiersze skierowane są dla osób sprawnych jako dowód tego, że mają wszystko: zdrowe ciało, marzenia, potencjał i często nie wykorzystują tego. Odbiorcami będą również osoby z niepełnosprawnością, które interesują się poezją.

Wiersze wydane zostaną w formie drukowanej, w alfabecie Braille’a, zdjęcia z opisami alternatywnymi, a także w wersji audio – przeczytał je dla Andrzej Seweryn. Powstaje dostępna strona internetowa, gdzie będzie można przeczytać i odsłuchać wiersze, a także obejrzeć zdjęcia.

Ekspozycja do 31 marca.

Data

07.03 2020

Godzina:

17:00-18:00

Czas trwania:

7.03.2020

Miejsce / lokalizacja

Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie – patio

Adres

ul. 3 Maja 1-3, Konin

Wstęp

Ilość miejsc

Informacja na temat rezerwacji

Dane organizatora

  

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej
www.7grzechow.org
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej

Adres: ul. Południowa 2A, Konin

Telefon: 63 211 22 19 e-mail: kontakt@podajdalej.org.pl FB/FundacjaPodajDalej